Cjenovnik usluga

Cijene su izražene u KM

Oralna hirurgija

Incizija apscesa intraoralno20
Incizija apscesa intraoralno uz postavljanje drenaže50
Ekstrakcija zaostalog korijena zuba operativno70
Hirurško odstranjivanje impaktiranog ili reteniranog zuba200
Tretman otvorenog sinusa u toku ekstrakcije zuba 100
Postavljanje fiksacionih šina kod luksiranih zuba (po zubu)30
Parcijalna modelacija alveoralnog grebena 100
Redukcija alveoralnog grebena tubera i torusaOd 150
Repozicija luksiranog viličnog zgloba10
Reinplantacija zuba sa fiksacijom200
Frenulektomija50
Gingivektomija po zubu50
Fenestracija reteniranog zuba (samo meke strukture)70
Operativno liječenje zuba – Apikotomija (prethodno napunjen kanal)150
Operativno liječenje zuba – Apikotomija (sa našim punjenjem zuba)200
Uklanjanje resice na jeziku50

Endononcija

Amputacija komore pulpe + direktno prekrivanje30
Liječenje jednokorijenog zuba sa plombom120
Liječenje jednokorijenog zuba sa plombom (gangrena)140
Liječenje dvokorijenog zuba sa plombom150
Liječenje dvokorijenog zuba sa plombom (gangrena)170
Liječenje trokorijenog zuba sa plombom180
Liječenje trokorijenog zuba sa plombom (gangrena)200
Revizija endodontskog liječenja (po kanalu)40
Vađenje stranog tijela iz kanala (igla, šaraf ili kočić)50

Estetska stomatologija

Izbjeljivanje zuba jednoseansno “Beyond metoda”250
Izbjeljivanje avitalnog zuba sa plombom80
Veneers (CAD-CAM frezani keramički)400
Inley, onley, Overlay (CAD-CAM frezani keramički)250

Implantologija

Ugradnja JDentalcare implantata sa krunicom1500
Ugradnja Bredent SKY implantata sa krunicom1700
Ugradnja NobelBiocare implantata sa krunicom2000
Totalna proteza na 2 implantata sa lokatorima (donja vilica)4000
Totalna proteza na 3 implantata prečka (gornja ili donja vilica)4800
Nadogradnja viličnog grebena vještačkom košćuOd 100KM
Sinuslift sa vještačkom košću1200

Parodontologija i bolesti zuba

Čišćenje zubnog kamenca 1 vilica 30
Čišćenje zubnog kamenca 2 vilice 50
Čišćenje zubnog kamenca uz dodatnu aplikaciju Airflowa70
Inicijalna parodontološka terapija50
Kiretaža zuba uz aplikaciju hlorhexidina gela (po zubu)30
“Flap operacija” (po zubu)30
Uklanjanje recesija zuba operativnom “tunel” tehnikom po zubu300

Protetika

Parcijalna proteza 1 ili 2 zuba tkz. Žabica100
Parcijalna akrilatna proteza300
Parcijalna akrilatna proteza (subtotalna)300
Totalna akrilatna proteza300
Parijalna wizil proteza600
Parcijalna proteza sa “atachmenima”1300
Jednodjelna livena navlaka100
Akrilatna krunica ili član u mostu100
Metalokeramička krunica ili član u mostu200
Bezmetalna krunica ili član u mostu400
Silikonska udlaga kod pacijenata sa bruksizmom70
Reparatura proteze30
Dodatak zuba u protezi (po zubu)30
Dodatak kukice u protezi20
Zamjena gumica u atachmenima 30
Ponovno cementiranje krunice15
Skidanje mosta (rasjecanje i skidanje krunice nosača po zubu)20

Oralna hirurgija

Incizija apscesa intraoralno20
Incizija apscesa intraoralno uz postavljanje drenaže50
Ekstrakcija zaostalog korijena zuba operativno70
Hirurško odstranjivanje impaktiranog ili reteniranog zuba200
Tretman otvorenog sinusa u toku ekstrakcije zuba 100
Postavljanje fiksacionih šina kod luksiranih zuba (po zubu)30
Parcijalna modelacija alveoralnog grebena 100
Redukcija alveoralnog grebena tubera i torusaOd 150
Repozicija luksiranog viličnog zgloba10
Reinplantacija zuba sa fiksacijom200
Frenulektomija50
Gingivektomija po zubu50
Fenestracija reteniranog zuba (samo meke strukture)70
Operativno liječenje zuba – Apikotomija (prethodno napunjen kanal)150
Operativno liječenje zuba – Apikotomija (sa našim punjenjem zuba)200
Uklanjanje resice na jeziku50